تمومش كن دیگه طاقت ندارم، بعدا صحبت میكنیم

@jokochan

لامصب جملش خیلى كلاس داره. چندبار موقعیتش پیش اومده، ولى حول میشم میگم گوه نخور