مجموعه‌ای ای از بهترین دیکشنری ها مترجم گوگل:(18مگابایت) . http://opizo.com/SG6vVZ . . دیکشنری 27 زبانه:(32مگابایت) . http://opizo.com/fVHP2z . . مترجم آندیس:(3.4مگابایت) . http://opizo.com/AI1aBc . . کام دیکشنری:(13مگابایت) . http://opizo.com/GI1uoi . . فرهنگ لغت کامل:(42مگابایت) http://opizo.com/Bt7uJx