1. مجموعه‌ای ای از بهترین دیکشنری ها

مترجم گوگل:(18مگابایت)

.

http://opizo.com/SG6vVZ

.

.

دیکشنری 27 زبانه:(32مگابایت)

.

http://opizo.com/fVHP2z

.

.

مترجم آندیس:(3.4مگابایت)

.

http://opizo.com/AI1aBc

.

.

کام دیکشنری:(13مگابایت)

.

http://opizo.com/GI1uoi

.

.

فرهنگ لغت کامل:(42مگابایت)

http://opizo.com/Bt7uJx
برچسب ها :
دیکشنری ,  کیکشنری ,